Man-ons 9-17, tors 9-18, fre 9-16, stengt påskeaften
Borettslag: Login SD-anlegg

Varmepumper / Energianlegg

Varmepumper og energianlegg

Siden starten av 80-tallet har ett av våre store satsningsfelt vært energiøkonomisering med varmepumper. Vi har siden den gangen installert flere hundre anlegg fra 3 – 600 kW moduler. En varmepumpe henter energi ifra naturlige varmekilder som jord, fjell, luft eller vann og omvandler dette til effekt som kan tas ut til oppvarming og eller varmtvannsberedning.

Ser du etter varmepumper eller effektive energisystemer?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt for energiberegning, eventuell befaring og tilbud.

Hvordan varmepumper fungerer

Varmepumpen fungerer i prinsipp som et kjøleskap. Ved å tilføre 1 kW vil den avgi ca 3 kW .Dette fordi den da henter ut “gratisenergi” ifra jord, fjell, luft eller vann. Dette betyr at du har gode muligheter til å spare mye penger ved oppvarming av din bolig.

Væsken som er i et lukket system inne i varmepumpen har en egenskap som gjør at den koker, dvs går over til gassform, ved svært lave temperaturer. Når vannet ifra f.eks borehullet (+3 grader) møter væsken i fordamperen går væsken over til gassform. I kompressoren økes trykket og med dette temperaturen på gassen som da oppnår temperaturer som kan utnyttes til varme og varmtvann. Denne varmen avgis i kondensatoren til husets varmeanlegg. Gassen kondenserer og ekspansjonsventilen senker trykket og væsken er igjen klar til å fordampes. Varmepumpen kan hente energi fra fjell, mark, berg, luft eller sjø.

Den mest brukte løsningen i norge idag er å hente energi ifra borehull, men ligger boligen i nærheten av sjø eller et vann kan dette være et alternativ til borehull. Det er svært viktig at borehullet dimensjoneres riktig. Her syndes det mye. Resultatet av dette blir et borehull som blir bunnfrossent og en varmepumpe som ikke fungerer. Fall derfor ikke for fristelsen med et “litt billigere” borehull.

Luft/vann varmepumper har blitt mer og mer populært her i landet. De siste 2 årene har det vært en formidabel forbedring av produktene og vi kan nå trygt si at en luft/vann varmepumpen kan anbefales på det sterkeste. Luft/vann varmepumpe egner seg der hvor det enten er vanskelig å komme til med borerigg eller der hvor man av forskjellige årsaker ikke anbefaler at det bores. Luft/vann varmepumpen har en noe lavere virkningsgrad hvis man ser året under ett og det kreves noe mer vedlikehold, men til gjengjeld er investeringen 50-70 tusen lavere noe avhengig av systemløsning.

bergvarme id

Borehull

jordvarme id

Markvarme

sjovarme id

Sjø

luftvarme id

Luft/vann

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt for energiberegning, eventuell befaring og tilbud. Skal du bygge nytt? – husk at det kun er valg av vannbåren varme som gir deg muligheten til å kunne velge den energiformen som til enhver tid er den rimeligste. Vannbåren gulvvarme er ideelt sammen med en varmepumpe. Kombinasjonen gulvvarme og varmepumpe forbedrer varmepumpens virkningsgrad på grunn av anleggets lave vanntemperatur 30-45ºC.

Vi hjelper deg!