Boligsalgsrapport ns3600

Boligsalgsrapport, samsvarserklæring og DDV instruks ved salg av bolig

Hva betyr dette?

boligsalgsrapport

boligsalgsrapport

Se også siste artikkel om boligsalgsrapport i nettavisen her.

I dag selges norske boliger uten krav til informasjon om boligens tekniske tilstand. Det forandrer seg fra januar 2015! Dermed kan mange boligkjøperne slippe unna ubehagelige overraskelser og ergrelser. Flere og flere boligkjøp ender idag i konflikt og spesielt våtrom er en gjenganger Dersom du har fått pusset opp badet, men ikke kan vise at det er gjort av et ordentlig firma på en ordentlig måte, kan du risikere å få lavere pris for boligen din, sier Forbrukerrådet. Kan du ikke dokumentere arbeidet som er utført, betyr det svakere tilstandsgrad. Tilstandsgraden går fra 0 til 3, og sier noe om i hvor god stand et baderom eller et tak er. 0 er best – 3 er dårligstEn kvittering på arbeidet er ikke nok. Det skal foreligge både en samsvarserklæring fra elektrikeren og en DDV instruks fra rørlegger`n.

Bademiljø Ringside Rørleggerbedrift AS kan hjelpe deg med DDV instruks. Klikk her for mer info om dette

Nye krav til den såkalte boligsalgsrapporten, eller tilstandsrapporten, trer i kraft fra 1. januar 2015. Rapporten blir mer omfattende på viktige områder som bad og elektrisk anlegg, og nytt er også at utbedringer som er gjort, må dokumenteres. Standard Norge har lansert en ny Norsk Standard som angir krav til hva en teknisk tilstandsanalyse av bolig skal omfatte.

Målet er å redusere konfliktnivået ved omsetning av bolig. Standarden skal gjøre eierskifte mer betryggende og sikkert både for selger og kjøper gjennom best mulig informasjon om boligens kvaliteter og mangler. Den krever blant annet at eventuelle utbedringsbehov og tiltakskostnader knyttet til boligen skal synliggjøres. – Bolighandelen er vårt livs viktigste handel. Forbrukerrådet har derfor krevd tilstandsvurdering i flere tiår, og vi er svært tilfreds med at denne standarden nå gjør det mulig å gjennomføre dette for flertallet av boligsalg. Vi er sikre på at standarden vil gi forbrukerne, både kjøper og selger, større trygghet i bolighandelen, sier forbrukerdirektør Randi Flesland. NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig beskriver hva som skal undersøkes, når det gjelder våtrom, kjøkken, vinduer, tak, kledning, skjevheter på gulv, drenering, grunnforhold etc. I tillegg sier standarden hva som skal til for å gi bygningsdelen en bestemt tilstandsgrad.

Viktig med dokumentasjon

– Det er viktig for en boligeier å ta vare på all dokumentasjon av utførte arbeider, fordi det vil legges til grunn ved fastsetting av tilstandsgrad. Skjulte anlegg og bygningsdeler med dokumentert fagmessig utførelse vil kunne få tilstandsgrad TG 0 (ingen avvik) dersom de er yngre enn fem år. Et nyoppusset bad, vil automatisk få TG 2 (vesentlig avvik), dersom man mangler nødvendig dokumentasjon, sier adm. direktør i Standard Norge, Trine Tveter. Det er tiltakshavers plikt å oppbevare slik dokumentasjon, men det er dessverre mange som har kastet dette viktige verdidokumentet. Selv om bedriften som utførte arbeidet nok har arkivert en kopi må man belage seg på å måtte betale litt for å få oversendt en kopi. Standarden er et viktig verktøy for landets rundt 2 000 takstmenn som nå har fått felles sjekkliste og klarere retningslinjer for undersøkelser og vurdering av tilstand. – Takseringsbransjen har store forventninger til den nye standarden og ser den som et viktig skritt på veien mot bedre informasjon i boligomsetningen.  Det er nå avgjørende at standarden også blir tatt i bruk og for å få til dette er vi allerede i gang med å utarbeide en ny Boligsalgsrapport basert på standarden som hele takseringsbransjen skal bruke. Samtidig vil vi tilrettelegge utdanning, etterutdanning og rapportverktøy, sier adm. dir i Norges Takseringsforbund Are Andenæs Huser. Standard Norges lanseringsseminar samlet en rekke representanter fra blant annet myndigheter, takstmenn, eiendomsmeglere og -foretak, forbrukere, forsikring, sertifisering, forskning og rådgivning. Med den nye standarden får alle nå tilgang til et sett med felles spilleregler, og intensjonen er at dette skal bidra til et mer transparent boligmarked.