Man-ons 9-17, tors 9-18, fre 9-16, stengt påskeaften
Borettslag: Login SD-anlegg

Referanser

REFERANSER

Her finner du en oversikt over prosjekt Ringside tidligere har levert:

ENERGIANLEGG

Anlegg over 20 kW. Nyest øverst
Flere av disse anleggene styres av oss over Ringside webstation (sentral driftskontroll)

 • Storgården borettslag
Utskifting av varmepumper i 4 stk høyblokker. Thermia Mega XL
 • Bækkelagets sportsklubb
1 stk gasskjel 1400 kW. Undervarme kunstgress
 • Undervisningsbygg
Rommen skole, ny varmepumpe og diverse omgjøring av varmeanlegg
 • Ammerrudlia bl
24 stk varmepumper a`60 kW. Avtreksluft. Varme og varmtvann
 • Omsorgsbygg
13 stk Nibe F2025 luft/vann vp 8-14 kW m/el kjeler som tilskudd, varme og v.v
 • Lyn
1 stk gasskjel 1400 kW. Undervarme kunstgress.
 • Skeid
1 stk gasskjel 1400 kW. Undervarme kunstgress.
 • Ammerud varmesentral
3 stk oljekjel totalt 8 mW. 1 stk gasskjel 700 kW.
 • Manglerudvangen bl
8 stk varmepumper a`28 kW. Avtreksluft. Oljekjel 250 kW. Varme og varmtvann
 • Grorud senter
2 stk varmepumper a`25 kW. Oljekjel 250 kW. Varme og varmtvann
 • Manglerudjordet bl
9 stk varmepumper a`25 kW. Borehull. Varme og varmtvann samt skøytebane.
 • Storgården bl
8 stk varmepumper a`25 kW. Avtreksluft. Varme og varmtvann. Oljekjel 250 kW
 • Maridalsveien 64
3 stk varmepumper a`45 kW. Elkjel 1200 kW. Oljekjel 500 kW. Varme og varmtvann. Energi fra hovedvannledning OVA.
 • Sleipner Motor AS
Produksjonshall varmepumpe 55 kW. Gulvvarme, kjøling av hall fra borehull og varme til ventilasjon
 • Nedre Haugen
4 stk vp a`30 kW, 2 stk vp a`15 kW og 1 stk vp a`20 kW. Avtreksluft. Varmtvann
 • Bjørnheim bl
5 stk varmepumper a`28 kW. Avtreksluft. Varmtvann
 • Hovin bl
1 stk varmepumpe 45 kW. Ny olje og elkjel. Avtreksluft. Varme og varmtvann.
 • Øvre Grorud bl
36 stk varmepumper a`25 kW. Energi kilder: Jordvarme, borehull, avtrekkventilasjon og hovedvannledning. Varme og varmtvann
 • Kurland bl
8 stk varmepumper a`20 kW. Avtreksluft. Varmtvann
 • Ammerudkollen bl
8 stk varmepumper a`25 kW. Avtreksluft. Varme og varmtvann
 • Nordseter bl
6 stk varmepumper a`12 kW. Energi fra garasjeanlegg. Varmtvann.
 • Kirkens bymisjon
3 stk varmepumper a`25 kW. Varme og varmtvann

Ta kontakt for referanse på mindre villa anlegg

SD-ANLEGG

Tiltakshaver Undersentraler Operativ system
 • Bækkelagets sportsklubb
Xenta Vista / web
 • Øvre Grorud BL
Xenta Vista / web
 • Skeid
Xenta Vista / web
 • Ski og fotbballklubben Lyn
Xenta Vista / web
 • Ammerud varmesentral
Xenta Vista / web
 • Bjørnheim BL
2 stk 6500 Vista / web
 • Ammerudkollen BL
2 stk 6500 Macro
 • Manglerudjordet BL
Xenta Vista / web
 • Plogveien BL
6 stk 6500 Vista / web
 • Storgården BL
5 stk 6500 Vista / web
 • Maridalsveien 64 BL
Xenta Vista

VÅTROM

      Tiltakshaver Antall leil. Kontaktperson
 • Keyserløkka Nord
196 Per Molstad
 • Gjøvikgata BL
79 Gunnar Somby
 • Hovin BL
540 Gulliksen
 • Ålesundgata BL
40 Opak V/Jølberg
 • Tveita BL
50 Kristiansen
 • Stiansen eiendom
40 A. Kristiansen
 • Øvre Grorud BL
546 Obos Prosjekt
 • Storgården BL
551 ProBygg AS
 • UBAS
26 Obos Prosjekt AS
 • Røa boligsameiet
66 Obos Prosjekt AS
 • Manglerudjordet bl
518 Obos Prosjekt AS

AVFALLSBØNNER

Tiltakshaver Type anlegg
 • Sogstikroken Drøbak
brønner for restavfall, papp og papir
 • Gamlehagen brl
brønner for restavfall, papp og papir
 • Oslo kommune, Gressholmen
brønner for restavfall, papp og papir
 • Oslo kommune, Hovedøya
brønner for restavfall, papp og papir
 • Oslo kommune, Iniærstrand
brønner for restavfall, papp og papir
 • Bjørnheim brl
brønner for restavfall, glass, metall, papp og papir